Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Souhrnná hlášení

Informace k podávání souhrnných hlášení dle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Dokumentace pro IT odborníky (vývojáře a autory aplikací) týkající se struktury souboru Souhrnného hlášení VIES v režimu skladu je k dispozici v přiloženém PDF souboru a nejpozději 20. 2. 2020 bude vyvěšena také na daňovém portálu.

Aktualizovaný elektronický formulář Souhrnné hlášení VIES obsahující také vysvětlivky k vyplnění bude dostupný na daňovém portálu (https://www.daneelektronicky.cz/) nejpozději 20. 2. 2020.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") ve svém § 102 zakotvuje povinnosti plátce a identifikovaných osob podat souhrnné hlášení při dodání zboží, poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, období a lhůty pro podání souhrnného, resp. následného souhrnného hlášení a formu jejich podání v elektronické podobě.