Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základ daně

Postup plátců DPH při stanovení základu daně ve vybraných oblastech ekonomických činností.

Vzhledem k účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, jež nabyla účinnosti 1. 4. 2019, pozbyla Informace GFŘ k opravě základu daně dle §42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací – č. j. 66560/18/7100-20116-050485 ze dne 16. 8. 2018, účinnosti od 1. 4. 2019. Od 1. 4. 2019 tak není možné podle této Informace GFŘ postupovat.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „ZDPH“), vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle § 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění p. p. (dále jen „IZ“).

Sdělení zpracované na základě zákona č. 120/2010 Sb. na jehož základě se mění § 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech.

Stanovení ceny obvyklé

Tato informace byla zpracována na základě Nařízení Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici

Regulační poplatky zavádí zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Regulační poplatek je příjmem zdravotního zařízení a z hlediska DPH se jedná o částku včetně daně z přidané hodnoty. Z hlediska daně z příjmu představují regulační poplatky zdanitelný příjem poplatníka.

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH)

Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s účinností od 1. ledna 2009.
V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely zákona o DPH, tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět daň v haléřích.

financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Daně z příjmů, DPH)