Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o změně v rozsahu osvobození daně z nemovitých věcí u pozemků v národních parcích na zdaňovací období roku 2021

10. 11. 2020

Změna rozsahu osvobození podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, u národních parků.

Upozorňujeme poplatníky, kteří si v minulých letech uplatnili osvobození dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) nebo si chtějí nově uplatnit uvedené osvobození dle novelizovaného znění, aby si zkontrolovali, zda jsou příslušné pozemky v národních parcích zařazené do zóny přírodní či nikoli, a v případě změny v rozsahu uplatňovaného osvobození v souladu s novelizovaným zněním podali daňové přiznání na zdaňovací období roku 2021, a to nejpozději do 31. ledna 2021.

V souvislosti s účinností zákona č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dochází od 1. 1. 2021 ke změně § 4 odst. 1 písm. j) zákona o dani z nemovitých věcí, jehož nové znění je:

„Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích pozemky zařazené do zóny přírodní a v chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny.“

Jedná se o legislativně technickou úpravu vyplývající z nového vymezení zón v národních parcích podle zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Změnou v zákoně o ochraně přírody a krajiny došlo ke změně terminologie označování jednotlivých zón národních parků a bylo nastaveno nové pojetí zonace národních parků.

Z důvodu, že plocha zóny přírodní je u Národního parku České Švýcarsko menší než plocha I. zóny, na zdaňovací období roku 2021 si poplatníci budou moci uplatnit u tohoto národního parku osvobození dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona o dani z nemovitých věcí v rozsahu menším než na předchozí zdaňovací období. Naopak u Národního parku Podyjí, Národního parku Šumava a Krkonošského národního parku si poplatníci budou moci uplatnit osvobození dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona o dani z nemovitých věcí ve větším rozsahu, než v jakém si jej uplatnili na předchozí zdaňovací období.

Změna rozsahu osvobození je změnou okolností rozhodných pro vyměření daně a pojí se s ní povinnost podat daňové přiznání, v daném případě daňové přiznání na rok 2021.