Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny

28. 11. 2014

Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami jim poslouží nová příloha daňového přiznání.

Generální finanční ředitelství se prostřednictvím finančních úřadů a územních pracovišť hodlá při daňových kontrolách českých společností i podnikajících fyzických osob plošně zaměřit na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Důvodem je obava z eventuálního krácení daňové povinnosti ve vztahu k zahraničním subjektům.

V průběhu letošního roku byl vybraným daňovým subjektům plošně rozeslán dotazník, na základě kterého finanční úřady získaly přehled o situaci daňových subjektů a transakcích se spojenými osobami. Vyplnění formuláře bylo dobrovolné.

Obdobné údaje, týkající se transakcí se spřízněnými osobami, budou nově součástí Přílohy přiznání k dani z příjmů právnických osob již za zdaňovací období roku 2014. Tato speciální příloha je obvyklou součástí správy daní v mnoha zemích.

Povinnost vyplňovat přílohu budou mít daňové subjekty splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč,
b) čistý obrat více než 80 mil. Kč, nebo
c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50,

za předpokladu že:

  1. uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, nebo
  2. vykázaly daňovou ztrátu, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo
  3. jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám.
Získané údaje využije finanční správa v rámci analýzy rizik při výběru subjektů pro daňovou kontrolu. Díky tomu bude moci být daňová kontrola převodních cen cílenější a méně zatěžující pro daňové subjekty, které mají transakce se spojenými osobami řádně zdokumentovány a nastaveny v souladu se zákonem a mezinárodně uznávaným principem tržního odstupu.