Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ - k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

9. 8. 2021

Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které vydala v únoru 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ("OECD") a které aktualizují Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017 tak, aby obsahovala pokyny týkající se aspektů převodních cen v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které by měly přispívat k jednotnosti při uplatňování převodních cen a pomáhat předcházet sporům o převodních cenách a dvojímu zdanění. Oddíly A až E Pokynů jsou zahrnuty do Směrnice jako Kapitola X, pokyny uvedené v Oddílu F doplňují Oddíl D.1.2.1 v Kapitole I Směrnice hned za odstavcem 1.106.

Přílohy