Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Reakce na nepřesnost v médiích - ParlamentniListy.cz ze dne 16.4.2012

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • Ministr Kalousek nevybral na daních víc jak půl bilionu korun!!
  • ParlamentniListy.cz | 16. 4. 2012 | autor: Tomáš Jarolím

Generální finanční ředitelství se ostře ohrazuje proti informacím Tomáše Jarolíma, které byly zveřejněny na serveru parlamentnilisty.cz. V článku s názvem „Ministr Kalousek nevybral na daních víc jak půl bilionu korun!!!“ zveřejnil Tomáš Jarolím účelovou a hrubě nesprávnou informaci o nevybraných daních ve výši 525,283 mld. Kč. Tuto informaci je třeba důrazně dementovat.

Autor článku čerpal informace z oficiálního zdroje české daňové správy, konkrétně z celkového přehledu vývoje nedoplatků v ČR. K nesprávnému údaji o výši nevybraných daní dospěl součtem nedoplatků za období let 2007 - 2011, přičemž nevzal v potaz skutečnost, že se jedná již o částky kumulované. Dospěl tak k hrubě nesprávnému údaji o nevybraných daních ve výši 525,283 mld. Kč.

Daňová správa publikovanými informacemi dokládá, že ke dni 31. 12. 2011 eviduje celkovou, tj. kumulovanou, výši daňových nedoplatků v celkové částce 118, 821 mld. Kč, což představuje necelou čtvrtinu autorem uváděné výše nedoplatků. Celková výše nedoplatků je kumulovaná od roku 1990 a jsou v ní zahrnuty všechny daně, tedy i nedoplatky daní ze staré daňové soustavy (viz tabulka níže). Výše nedoplatků se meziročně od roku 2007 snižovala a opět stoupla v roce 2010, kdy se nepochybně projevil vliv hospodářské krize.

Zveřejněná informace o prominutých daních, clech, poplatcích, odvodech a souvisejících příslušenství je rovněž bez bližšího vysvětlení zavádějící. Z částky 40,544 mld. Kč představuje prominutí daní a jeho příslušenství částku 10,8 mld. Kč. Zbytek jsou prominuté odvody a penále za méně závažná administrativní pochybení při použití dotací.

V zásadě je tedy nutné konstatovat, že v převážné většině případů nejde o prominutí vlastní daňové povinnosti, nýbrž o prominutí daňového příslušenství, např. sankce za pozdě podané přiznání nebo neúmyslné pozdní uhrazení daně. Pro ilustraci je možné uvést, že v roce 2010 daňová správa prominula na daních a penále zhruba 4,4 miliardy korun. Prominutá daň z toho činila pouze 55 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že prominutí daně bylo jevem ojedinělým, v drtivé většině z důvodu živelných pohrom nebo z důvodů odstoupení od smlouvy v případě převodu nemovitostí. V těchto případech daňová povinnost sice vznikla, ale při splnění zákonných podmínek a na základě žádosti byla daň prominuta ze zákona.

Daň 2007 2008 2009 2010 2011
Daň z přidané hodnoty 44 056 45 631 48 019 57 337 68 725
Daně spotřební 2 568 2 067 1 560 1 106 935
Daň z příjmů právnických osob 18 742 17 672 16 668 17 505 19 109
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36 318 306 304 311 358
Daň silniční 1 106 1 129 1 249 1 346 1 521
Daň dědická 9 11 10 10 10
Daň darovací 240 181 171 172 159
Daň z převodu nemovitostí 3 991 3 846 3 503 3 270 3 209
Ost. příjmy, odvody, pokuty a popl. 5 990 6 647 5 324 3 857 3 766
Daň z obratu 535 527 25 4 3
Odvod ze zisku 520 520 0 0 0
Odvod z objemu mezd 469 404 0 0 0
Důchodová daň 0 0 0 0 0
Daň z objemu mezd 0 0 0 0 0
Ostatní zrušené daně do rozp. rep. 1 656 1 079 2 191 2 103 1 786
Daň z příjmů fyz. osob - podnikat. 14 886 15 085 14 340 14 364 14 284
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. 4 571 4 338 4 099 4 053 3 974
Daň z nemovitostí 1 015 938 902 901 954
Daň z příjmů obyvatelstva 215 43 23 19 10
Ostatní zrušené daně do míst. rozp. 210 105 60 28 20
CELKEM 101 100 100 531 98 448 106 387 118 821

Aplikační služby