Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnosti v médiích - ČTK ze dne 17. 7. 2012

18. 7. 2012

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • „NKÚ zkontroluje výběr daní od firem z offsetových programů“
  • ČTK | 17. 7. 2012 |

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) považuje za nutné reagovat na zprávu vydanou ČTK dne 17. 7. 2012 pod názvem  „NKÚ zkontroluje výběr daní od firem z offsetových programů“. Zpráva má tendenci nasměrovat vnímání tak, že důvodem rozšíření kontroly NKÚ bylo nekorektní jednání  GFŘ, proto vydává následující  prohlášení:

Meritem vzniklé situace, popisované ve zprávě ČTK jako spor, resp. nevůle GFŘ poskytovat kontrolorům NKÚ čerpání údajů z databáze správy daní, byl ve skutečnost fakt,  že NKÚ zahrnulo GFŘ jako kontrolovanou osobu v rámci kontrolní akce „Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek“. V rámci této kontroly požadoval údaje z databází o konkrétních daňových subjektech, aniž by bylo zřejmé, že má jít o i kontrolu správy daní.

Generální finanční ředitelství bylo po dobu kontroly součinné a poskytovalo všechny informace, které mu ukládají právní předpisy. V momentě, kdy kontroloři NKÚ vyžadovali po GFŘ  údaje získané při správě daní, byli upozorněni, že  podle platného znění daňového řádu mohou tyto informace obdržet  pouze v případech, kdy jsou v rámci kontrolní akce oprávněni kontrolovat správu daní. Toto oprávnění kontroloři však neměli.
GFŘ vyjádřilo svůj postoj  - primárně s tím,  že rozhodně jakkoli nechce omezit či bránit výkonu činnosti NKÚ, nicméně na druhé straně musí respektovat povinnosti ochrany dat (uložená povinnost mlčenlivosti), jak toto správě daní ukládají příslušné zákony.

NKÚ na tyto skutečnosti takto GFŘ sdělené a odůvodněné reagovalo tak, že na základě své právní analýzy dalo GFŘ za pravdu a doporučilo  rozšířit předmět a zaměření kontrolní akce, což se následně stalo. Postup GFŘ směřoval k zachování  právní čistoty kontrol, aby nedocházelo k poškozování práv daňových subjektů porušováním mlčenlivosti správce daně.  Spolupráce obou úřadů probíhá bez jakýchkoliv problémů a v mezích platných právních předpisů.