Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnost v médiích - ParlamentniListy.cz ze dne 16.4.2012

19. 4. 2012

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • Ministr Kalousek nevybral na daních víc jak půl bilionu korun!!
  • ParlamentniListy.cz | 16. 4. 2012 | autor: Tomáš Jarolím

Generální finanční ředitelství se ostře ohrazuje proti informacím Tomáše Jarolíma, které byly zveřejněny na serveru parlamentnilisty.cz. V článku s názvem „Ministr Kalousek nevybral na daních víc jak půl bilionu korun!!!“ zveřejnil Tomáš Jarolím účelovou a hrubě nesprávnou informaci o nevybraných daních ve výši 525,283 mld. Kč. Tuto informaci je třeba důrazně dementovat.

Autor článku čerpal informace z oficiálního zdroje české daňové správy, konkrétně z celkového přehledu vývoje nedoplatků v ČR. K nesprávnému údaji o výši nevybraných daní dospěl součtem nedoplatků za období let 2007 - 2011, přičemž nevzal v potaz skutečnost, že se jedná již o částky kumulované. Dospěl tak k hrubě nesprávnému údaji o nevybraných daních ve výši 525,283 mld. Kč.

Daňová správa publikovanými informacemi dokládá, že ke dni 31. 12. 2011 eviduje celkovou, tj. kumulovanou, výši daňových nedoplatků v celkové částce 118, 821 mld. Kč, což představuje necelou čtvrtinu autorem uváděné výše nedoplatků. Celková výše nedoplatků je kumulovaná od roku 1990 a jsou v ní zahrnuty všechny daně, tedy i nedoplatky daní ze staré daňové soustavy (viz tabulka níže). Výše nedoplatků se meziročně od roku 2007 snižovala a opět stoupla v roce 2010, kdy se nepochybně projevil vliv hospodářské krize.

Zveřejněná informace o prominutých daních, clech, poplatcích, odvodech a souvisejících příslušenství je rovněž bez bližšího vysvětlení zavádějící. Z částky 40,544 mld. Kč představuje prominutí daní a jeho příslušenství částku 10,8 mld. Kč. Zbytek jsou prominuté odvody a penále za méně závažná administrativní pochybení při použití dotací.

V zásadě je tedy nutné konstatovat, že v převážné většině případů nejde o prominutí vlastní daňové povinnosti, nýbrž o prominutí daňového příslušenství, např. sankce za pozdě podané přiznání nebo neúmyslné pozdní uhrazení daně. Pro ilustraci je možné uvést, že v roce 2010 daňová správa prominula na daních a penále zhruba 4,4 miliardy korun. Prominutá daň z toho činila pouze 55 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že prominutí daně bylo jevem ojedinělým, v drtivé většině z důvodu živelných pohrom nebo z důvodů odstoupení od smlouvy v případě převodu nemovitostí. V těchto případech daňová povinnost sice vznikla, ale při splnění zákonných podmínek a na základě žádosti byla daň prominuta ze zákona.

Daň 2007 2008 2009 2010 2011
Daň z přidané hodnoty 44 056 45 631 48 019 57 337 68 725
Daně spotřební 2 568 2 067 1 560 1 106 935
Daň z příjmů právnických osob 18 742 17 672 16 668 17 505 19 109
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36 318 306 304 311 358
Daň silniční 1 106 1 129 1 249 1 346 1 521
Daň dědická 9 11 10 10 10
Daň darovací 240 181 171 172 159
Daň z převodu nemovitostí 3 991 3 846 3 503 3 270 3 209
Ost. příjmy, odvody, pokuty a popl. 5 990 6 647 5 324 3 857 3 766
Daň z obratu 535 527 25 4 3
Odvod ze zisku 520 520 0 0 0
Odvod z objemu mezd 469 404 0 0 0
Důchodová daň 0 0 0 0 0
Daň z objemu mezd 0 0 0 0 0
Ostatní zrušené daně do rozp. rep. 1 656 1 079 2 191 2 103 1 786
Daň z příjmů fyz. osob - podnikat. 14 886 15 085 14 340 14 364 14 284
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. 4 571 4 338 4 099 4 053 3 974
Daň z nemovitostí 1 015 938 902 901 954
Daň z příjmů obyvatelstva 215 43 23 19 10
Ostatní zrušené daně do míst. rozp. 210 105 60 28 20
CELKEM 101 100 100 531 98 448 106 387 118 821