Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nepřesnosti v médiích 2021

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil kontrolní závěr týkající se hospodaření Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s peněžními prostředky a majetkem státu v letech 2018 až 2019. Generální finanční ředitelství konstatuje, že závěry v tiskové zprávě NKÚ neodrážejí skutečnosti zjištěné v rámci kontrolní akce a následné komplexní závěry NKÚ, uvedené v kontrolním protokolu ve znění námitek, tudíž výrazně zkreslují výsledky kontroly. Důkazem k tomuto tvrzení je skutečnost, že kontrolní protokol NKÚ ve znění námitek neshledal pochybení GFŘ v takovém rozsahu, aby uplatnil jakékoliv sankční postihy z důvodu porušení rozpočtové kázně, naopak konstatuje, že je seznatelné nastavení systému řízení při správě majetku a zjevné procesy řídící kontroly.

  • Rozhovor vedla: Simona Hornochová | zdroj: Bulletin Komory daňových poradců ČR 2/2021
  • Reakce na článek: Ministerstvo platí stovky lidí za EET, které rok nefunguje
  • autor: Michaela Ryšavá | zdroj: Hospodářské noviny | datum: 28. 4. 2021