Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnost v médiích - ČT 1 ze dne 22. 1. 2012

27. 1. 2012

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • pořad Události
  • ČT 1 | 22. 1. 2012 | autor: Radovan Daněk

Dne 22. 1. 2012 zazněla na ČT 1 v pořadu Události reportáž věnující se stížnostem podnikatelů z Telče na přísné postupy místního finančního úřadu. Podnikatelé se cítí být šikanováni a z tohoto důvodu registrují své společnosti jinde.

Generální finanční ředitelství se proti tvrzením shora uvedené reportáže ohrazuje. Jsme přesvědčeni, že ve vztahu ke všem daňovým subjektům přistupuje daňová správa v zákonných mezích, a to bez rozdílu. Pokud se kdokoli domnívá, že se pracovník finančního úřadu chová nevhodně (například v průběhu daňové kontroly), má možnost v souladu s daňovým řádem podat proti takovému chování stížnost. V případě, že se stěžovatel domnívá, že jeho stížnost nebyla vyřízena řádně, může požádat nejblíže nadřízený orgán, aby způsob vyřízení stížnosti prošetřil.

Protože je daňová správa v souladu s daňovým řádem vázána mlčenlivostí, nemůže se bohužel k výhradám, které v reportáži zazněly, konkrétně vyjadřovat. Pokud však dotčení podnikatelé zbaví pracovníky finančního úřadu mlčenlivosti ohledně údajů, které se daného případu týkají, bude komukoli, kdo bude k dané věci zmocněn (tj. např. i médiím), umožněno nahlédnout do spisu, jenž je v souvislosti s daňovým řízením veden a z něhož bude možné získat relevantní informace vztahující se k případu.