Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnost v médiích - Právo 4. 1. 2012

4. 1. 2012

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • Nadnárodnímu výrobci solárních panelů doměřena daň
  • Právo | 4. 1. 2012 | autor: Jindřich Ginter

V Právu dne 4. 1. 2012 bylo v článku Nadnárodnímu výrobci solárních panelů doměřena daň mylně uvedeno, že „Finančně-analytický útvar ministerstva financí poslal finanční úředníky provést kontrolu u nadnárodní firmy vyrábějící solární moduly s ročním obratem přes dvě miliardy korun.“

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) k citovanému článku uvádí následující:

Finančně-analytický útvar ministerstva financí (dále jen „FAÚ“) nemá kompetenci „poslat finanční úředníky provést kontrolu“, jak je nesprávně uvedeno. Kompetence FAÚ vyplývají ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správce daně zahájil u daného subjektu kontrolu na základě podnětu pracovníků analyticko-vyhledávacího referátu, což je ostatně uvedeno i v těle zprávy, ze které autor článku cituje. Analyticko-vyhledávací referáty jsou organizační součástí vybraných finančních úřadů a zabývají se výkonem vyhledávací činnosti dle ustanovení § 78 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění platných předpisů. Cílem jejich činnosti je zejména správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Organizačně jde o zcela odlišný útvar než FAÚ i s odlišnou působností.

I přesto, že v uplynulém roce existuje řada případů intenzivní a vysoce úspěšné spolupráce mezi FAÚ a GFŘ, tento mezi ně nepatří. Nad rámec je nutno upozornit na skutečnost, že autor článku cituje ze zprávy, která byla vydána již v lednu minulého roku a jde tedy o případ z roku 2010.