Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnosti v médiích - Hospodářské noviny ze dne 10. 8. 2012

10. 8. 2012

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • „Finanční policie, s.r.o.“
  • Hospodářské noviny | 10. 8. 2012 |

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) se ostře ohrazuje proti informacím, které se objevily v článku v Hospodářských novinách dne 10. srpna 2012 pod názvem „Finanční policie, s.r.o.“ – autor Julie Hrstková, o dlouhodobě neuspokojivém poměru výběru daní k celkovým nákladům úřadů.

Česká daňová správa vykazuje od roku 2007 nákladovost v rozmezí 1,31 – 1,53 Kč na 100 Kč příjmů. V roce 2011 byl podíl nákladů na příjmech vybraných daňovou správou ve výši 1,44 %, což je plně srovnatelné s jinými zeměmi.
Daňová správa si stojí za svým názorem a je přesvědčena, že interpretace ukazatelů nákladovosti a efektivnosti veřejné služby je obtížná. Úkolem daňové správy není jen vybírat daně, ale i vykonávat další činnosti, jako je např. cenová kontrola, finanční kontrola, státní dozor, kontrola poskytnutých dotací a další. Tyto agendy nemají přímý dopad na příjmy, ale musí se vynaložit náklady na jejich zabezpečení.
Tato skutečnost nemá žádnou souvislost se zaváděním nových institutů v oblasti daňových úniků na DPH.

Informace o činnosti daňové správy jsou veřejně dostupné na internetových stránkách české daňové správy www.financnisprava.cz ve Výročních zprávách o činnosti české daňové správy, zároveň i na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz  ve Zprávách o činnosti daňové a celní správy České republiky.