Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Podání daňového přiznání k dani z hazardních her

31. 1. 2017

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podání musí být tedy učiněno pouze tímto způsobem:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Při podání přiznání nelze užít tzv. e-tiskopisu (tj. datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu dle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Přiznání není možné učinit ani písemně nebo ústně do protokolu.

Ke splnění povinnosti učinit podání elektronicky lze využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu na Daňovém portále.