Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nové účty pro placení daně z hazardních her od 1. 4. 2017

23. 2. 2017

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her.

Cílem ZDHH, který navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech forem hazardu.

ZDHH přinesl podstatné změny oproti právní úpravě odvodu z loterií a jiných podobných her. Nově zavádí princip samovyměření, mění zdaňovací období z ročního na čtvrtletní, upouští od placení záloh, částečně mění princip realizace rozpočtového určení. Do předmětu daně z hazardních her jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím internetu, tak hry provozované jinak. Výhradně pro účely stanovení dílčí daně z technických her upravuje ZHH minimální dílčí daň.

V důsledku těchto změn vyplynula nutnost evidovat správu a placení daně z hazardních her odděleně od správy
a placení odvodu z loterií a jiných podobných her.

Podrobné informace včetně nových účtů u ČNB jsou uvedeny v sekci Jak správně zaplatit daň 2017 nebo jako pdf soubor ke stažení.