Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vracení DPH v rámci EU

12. 12. 2023

Aplikace pro Vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech slouží jako nástroj pro podání žádostí o vrácení daně nebo samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, do členského státu vracení daně podle § 82, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou zde uvedeny informace o již podaných žádostech či prohlášeních.

Jedná se o vrácení daně zaplacené plátcem v jiném členském státě v rámci plnění, která se týkají registrovaných podnikatelských aktivit plátce. Od 1.1.2010 dle Směrnice Rady 2008/9/ES (§ 82 ZDPH) je v platnosti nový postup pro podávání dotčených žádostí - a to pouze elektronicky prostřednictvím daňové správy státu usazení žadatele.

Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit Kvalifikovaný certifikát (uznávaný elektronický podpis), popř. mít zpřístupněnu Datovou schránku.

Správce daně zřídí přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU na základě:

„Žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech“.

Uvedená žádost je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Formulář je třeba odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo podepsat pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Příslušný FÚ vyřídí žádost o vstup do aplikace Vracení DPH v rámci EU fyzické osobě, která svým uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřenou identitou podatele žádost opatřila, do 15 dnů ode dne odeslání žádosti. Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon, který uvede v žádosti, v případě zamítnutí i rozhodnutí správce daně.

Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu nebo ověřené identity podatele přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU" je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou "ověřenou identitu podatele", který byl použit pro podepsání formuláře: "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech".

Pokud byla "žádost" opatřena např. uznávaným elektronickým podpisem, bude uznávaný elektronický podpis sloužit i pro přihlášení do aplikace. V případě odeslání "žádosti" s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do aplikace sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli „oprávněná osoba“, „likvidátor“, „opatrovník“ nebo „nucený správce“.

Vstupní stránka aplikace: Vracení DPH v rámci EU 

Další informace:

 

10x o Vracení DPH v rámci EU
Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Vracení DPH v rámci EU (VAT).

 

Souhrnné informace o Vracení DPH v rámci EU

Informace o problematice vracení DPH v rámci EU na Internetových stránkách Finanční správy ČR (všeobecné informace, směrnice, nařízení, plné moci, kontaktní místa, apod.).