Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Legislativa

Zákony

Zákon č. 297/2016 Sb.
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zákon č. 280/2009 Sb.
Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(zrušeno zákonem 297/2016 Sb.)

Vyhlášky

Vyhláška č. 259/2012 Sb.
o podrobnostech výkonu spisové služby
Vyhláška č. 212/2012 Sb.,
o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
(zrušeno zákonem 297/2016 Sb.)

Nařízení vlády

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014,
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES