Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daně elektronicky

Novinky

Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně. Ten je z pohledu bezpečnosti nezbytným předstupněm ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. února 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností.

V rámci snahy o zkvalitnění služeb připravuje Finanční správa pro veřejnost podpisovou aplikaci Finanční správy - ePodpisFS, která umožní práci s uznávaným elektronickým podpisem v aplikacích Daňového portálu v běžně používaných operačních systémech a v aktuálních verzích běžně používaných prohlížečů Internetu.

Zde naleznete soubor XSD User Guide DAC6, který obsahuje povinná pole a strukturu podání Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání. XSD User Guide DAC6 můžete využít k tvorbě podání prostřednictvím aplikací třetích stran.

I během následujícího měsíce bude postupně docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, tzn. před třemi lety. Finanční správa proto připomíná poplatníkům, aby si zkontrolovali platnost svého certifikátu a včas ho vyměnili za nový.

ePodpora

9.3.2017

Stránky technické podpory aplikací Daňového portálu najdete na adrese: http://epodpora.mfcr.cz/

Stránky slouží pro zveřejňování informací, návodů a nastavení souvisejících s prací v aplikacích Daňového portálu.

Stránky ePodpora obsahují části:

Časté dotazy  informace a řešení problémů při práci v aplikacích Daňového portálu. V případě zobrazení chyby, potřeby pomoci při nastavení počítače, apod., můžete využít zveřejněné odpovědi a technická řešení. Pro lepší a rychlejší vyhledání požadované informace jsou časté dotazy rozděleny do jednotlivých okruhů častých dotazů. Kontaktní formulář  v případě potřeby je možné obrátit se pomocí Kontaktního formuláře přímo na pracovníky technické podpory.

Na stránkách ePodpory je také možné vyhledávat technická řešení pomocí klíčových slov, popř. je možné zobrazit příslušnou odpověď v jednotlivých okruzích častých dotazů. Po výběru okruhu častých dotazů a příslušné otázky je zobrazena stručná odpověď na zvolenou otázku. V případě potřeby lze kliknutím na "úplná odpověď" zobrazit podrobnou odpověď.

S případnými problémy či dotazy je také možné se na technickou podporu obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: epodpora@fs.mfcr.cz, popř. prostřednictvím kontaktního formuláře.

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslaná pouze na vědomí.

Portál veřejné správy

13.12.2012

Ukončení provozu transakční části PVS

Na základě sdělení Ministerstva vnitra byla od 1. ledna 2012 transakční část Portálu veřejné správy nahrazena informačním systémem Datových schránek. Z uvedeného vyplývá, že dále NENÍ MOŽNÉ odesílat daňová podání ze SW třetích stran prostřednictvím transakční části Portálu veřejné správy.

Ze SW třetích stran JE MOŽNÉ odesílat daňová podání přímo na server aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), tedy přímo na "Společné technické zařízení správce daně" prostřednictvím "Rozhraní pro třetí strany".

Informace k „Rozhraní pro třetí strany“ najdete také na stránkách ePodpory v okruhu „Rozhraní pro třetí strany