Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronická podání pro Finanční správu

12. 12. 2023

Finanční správa v souladu s platnou legislativou umožňuje veřejnosti komunikovat se správcem daně elektronicky a podávat daňová podání, přiznání, hlášení a další písemnosti dálkovou formou.

K tomuto účelu lze využít aplikaci „Online finanční úřad (DIS+)“ nebo aplikaci „Elektronická podání pro finanční správu“ (EPO).

Vstupní stránka aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu

Aplikace umožňuje opatřit podání elektronickým podpisem pomocí aplikace ePodpisFS, odeslat jej prostřednictvím DIS+ (aplikace Online finanční úřad), odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, případně učinit podání s využitím přístupu se zaručenou identitou NIA – služba Identita občana. Daňová podání však lze odesílat i neopatřené elektronickým podpisem.

Vybrané funkce usnadňující práci v aplikaci EPO:

 • Automatické před vyplňování formuláře (v případě přihlášení do DIS+).
 • Automatické doplnění vybraných položek pomocí číselníku.
 • Automatické provádění matematických operací u vybraných položek.
 • Kontroly obsahu podání, které jsou shodné s kontrolami realizovanými při zpracování podání na příslušném FÚ.
 • Možnost uložení pracovního souboru s podáním.
 • Možnost zpětného načtení pracovního souboru s podáním pro další práci s ním.
 • Zobrazení pokynů k vyplnění podání přímo u jednotlivých položek formuláře.
 • Možnost připojení přílohy v elektronické podobě o max. velikosti 10 MB.
 • Uložení k odeslání do Datové schránky.
 • Propojení s aplikací Online finanční úřad (DIS+).
 • a další.

10x Elektronická podání pro finanční správu
Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO).

Informace k doručování datových zpráv pro finanční správu
ePodatelna orgánů Finanční správy