Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Datové schránky

12. 6. 2012

Datové schránky od 1. 1. 2013

S orgány Finanční správy ČR je možno komunikovat i prostřednictvím datové schránky Komunikace se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (DŘ).

Aplikace Elektronická podání pro finanční správu umožňuje uložení vyplněného daňového podání do XML souboru, určeném pro odeslání pomocí Datové schránky.
Jednoznačnou výhodou ukládání XML souboru pomocí aplikace EPO je provedení automatické kontroly podání, před uložením XML souboru.

Po kliknutí na možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“ (ve formuláři EPO) je automaticky zobrazeno ID Datové schránky příslušného FÚ/ÚZP, který je vyplněn ve formuláři podání v položce „Finančnímu úřadu pro“ / „Územní pracoviště v, ve, pro“.
Podání odesílané prostřednictvím Datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více oprávněných osob

Další informace:
"Podání pro Finanční úřad, pomocí Datové schránky"
(formát souboru: PDF, velikost souboru: 162 kB)

Pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

(zrušen Pokynem č. GFŘ-D-48 s účinností od 1. 1. 2021)

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 

Seznam ID datových schránek Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť.