Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňové tiskopisy

Na Internetových stránkách Finanční správy ČR jsou pro veřejnost k dispozici tři různé možnosti, jak lze zpracovat daňové tiskopisy / formuláře. Odlišují se především dostupnými funkcemi, které je možné při práci s daňovými tiskopisy / formuláři využít a dostupností všech aktuálních daňových tiskopisů / formulářů.
Jedná se o:

  • Elektronická podání pro finanční správu (EPO) – možnost: Úplný opis k tisku
  • Interaktivní formuláře
  • Databáze aktuálních daňových tiskopisů - PDF formuláře k tisku

Porovnání dostupných funkcí je uvedeno v následující tabulce.

Dostupné funkce   EPO Interaktivní
formuláře
 PDF k tisku
 Dostupnost všech aktuálních daňových tiskopisů / formulářů  NE  NE  ANO
 Tisk „prázdného“ – nevyplněného tiskopisu / formuláře  ANO  ANO  ANO
 Tisk vyplněného tiskopisu / formuláře  ANO  ANO  NE
 Kontroly vyplnění – základní numerické  ANO  ANO  NE
 Kontroly vyplnění – obsahové (identické s kontrolami na FÚ)  ANO  NE  NE
 Uznávaný elektronický podpis (ZAREP)  ANO*  NE  NE
 Odeslání vyplněného formuláře pomocí sítě Internet – se ZAREP  ANO*  NE  NE
 Odeslání vyplněného formuláře pomocí sítě Internet – bez ZAREP  ANO*  NE  NE
 Podepsání formuláře pomocí ověření identity přihlášením do datové schránky  ANO*  NE  NE
 Uložení vyplněného formuláře k odeslání pomocí Datové schránky  ANO*  NE  NE

*Jedná se o funkci aplikace EPO – Odeslání písemnosti, resp. Uložení k odeslání do Datové schránky.

Elektronická podání pro finanční správu (EPO) – možnost: Úplný opis k tisku

Aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) slouží především k odesílání daňových podání a dalších písemností v elektronické podobě. Jednou z dalších možností využití aplikace EPO je také vyplnění podání a jeho uložení v podobě daňového formuláře do tvaru pro tisk. Podání je uloženo do souboru s příponou PDF, který je možné elektronicky archivovat, popř. vytisknout, podepsat a doručit na příslušný FÚ.

Při vyplňování podání v aplikaci EPO jsou automaticky doplňovány vybrané položky pomocí číselníků. Jsou zde prováděny automatické součty položek, je dostupná možnost kontroly obsahu podání.

Upozornění:
PDF soubor s podáním nelze elektronicky odeslat na příslušný FÚ/ÚzP. Elektronická podání odeslaná na příslušný FÚ/ÚzP musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru.

Důležité odkazy:

Interaktivní formuláře

Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání elektronicky, připravuje Finanční správa ČR interaktivní formuláře, které je možné vyplnit v počítači, vytisknout a doručit na místně příslušný finanční úřad.

Interaktivní daňové formuláře jsou možností, která daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Jsou také k nalezení na mnoha internetových stránkách, avšak jejich spolehlivost Finanční správa ČR nemůže garantovat. 

Důležité odkazy:

Databáze aktuálních daňových tiskopisů - PDF formuláře

Na stránkách Finanční správy ČR jsou dostupné vzory všech daňových tiskopisů ve formátu PDF.

Přímo ze stránek Finanční správy ČR je možné stáhnout daňové tiskopisy, které slouží k „archivaci“, popř. „ručnímu“ vyplnění a doručení na příslušný Finanční úřad.

Důležité odkazy: