Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Seznam kódů států

Klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy.

Číselník zemí (CZEM)

Přílohy

  • Sdělení ČSÚ č. 322/2014 Sb. ze dne 17. 12. 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

  • Číselník zemí (stav k 17. 12. 2014)

Aplikační služby