Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Evidence

Uživatel dovozního režimu (včetně zprostředkovatele) je povinen vést zvláštní evidenci o plněních uskutečněných v rámci dovozního režimu. Evidenci je nezbytné uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno a uživatel jí musí poskytnout elektronicky na žádost správce daně.

Obsah této evidence je uveden v čl. 63c odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ve znění prováděcího nařízení č. 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019.

Z důvodu právní jistoty doporučujeme vedení evidence dle standardního formuláře ve formátu XML (tzv. standard audit file OSS), jehož strukturu naleznete na https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/965/oj?locale=cs


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Informace pro provozovatele el. rozhraní