Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa reaguje na tiskovou zprávu Veřejného ochránce práv

14. 1. 2021

Veřejný ochránce práv se obrátil na Generální finanční ředitelství s podněty od občanů, které obdržel v souvislosti s vyřizováním žádostí o podzimní kompenzační bonus, který je určen na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s výskytem COVID 19. Podle jejich sdělení, byli někteří žadatelé finančními úřady, resp. správci daně, neformálně kontaktování s doporučením, aby žádost o kompenzační bonus vzali zpět, protože na něj nemají nárok.

Generální finanční ředitelství uvádí, že Finanční úřady jsou instruovány k vedení neformální komunikace. Jedná se o standardní formu spolupráce mezi poplatníkem a správcem daně připuštěnou zákonem. Nemá však sloužit k nabádání, aby vzal žadatel svojí žádost zpět. Smyslem takovéto komunikace je, aby při prokazování oprávněnosti nároku na kompenzační bonus byl co nejrychleji zjištěný skutečný stav věci a každý oprávněný nárok na něj mohl být bez meškání vyplacen. V rámci neformální komunikace je možné doložit či vysvětlit některé skutečnosti a reagovat tak i na případné nejasnosti či pochybnosti správce daně vyvolané nedostatkem informací.
Je však zcela na uvážení žadatele, jak se svou žádostí naloží. Tedy i to, zda se rozhodne vzít ji zpět, nebo zda vyčká na posouzení správce daně. Proti jeho výsledku se může odvolat, pokud s ním nebude souhlasit.

Generální finanční ředitelství s veřejným ochráncem práv spolupracuje a ve shodě s jeho názorem konstatuje, že v případě, že žadatel vezme svoji žádost zpět, vzdává se tím zároveň svých legitimních práv a nemůže se následně dovolávat případných opravných prostředků.