Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stanovisko Finanční správy k článku: Ministerstvo platí stovky lidí za EET, které rok nefunguje

29. 4. 2021

  • Reakce na článek: Ministerstvo platí stovky lidí za EET, které rok nefunguje
  • autor: Michaela Ryšavá | zdroj: Hospodářské noviny | datum: 28. 4. 2021

Finanční správa reaguje na informace uvedené v článku Hospodářských novin „Ministerstvo platí stovky lidí za EET, které rok nefunguje“ a ráda by je uvedla na pravou míru. Autorka v článku uvádí, mimo jiné, že se ve Finanční správě věnovalo EET v roce 2020 celkem 390 úředníků, což je však pouze agregovaný statistický údaj.

Naprostá většina pracovníků podílejících se na agendě EET vykonávala tyto činnosti pouze z části své pracovní kapacity.

Ještě začátkem roku 2020 EET fungovala v běžném režimu. Následná legislativní opatření (zákony 137/2020 Sb. a 449/2020 Sb.) vedly k pozastavení evidence EET do 1. 1. 2023.

Uvedenými zákony však bylo EET „pozastaveno“ pouze z pohledu poplatníka. Žádný ze zákonů ale nezrušil povinnosti Finanční správy, která musí zabezpečit technickou, metodickou a administrativní podporu pro výkon agendy i po dobu odkladu evidence tržeb pro poplatníky. V praxi to znamená zajistit činnosti od zabezpečení evidence příjmu tržeb včetně ukládání dat, přidělování autentizačních údajů, vydávání certifikátů, povolení pro evidování tržeb, spravování údajů o provozovnách a další.

Možnost evidovat tržby ze strany poplatníků zůstala tedy zachována. Za první čtvrtletí 2021 zasílalo i nadále své údaje o tržbách 66 500 poplatníků, z čehož vyplývá, že Finanční správa musí systém udržovat ve funkčním provozu.

Uvedenými zákony tak došlo pouze k přerušení, nikoli k definitivnímu ukončení EET a existuje tedy předpoklad, že správa této agendy bude muset být v plném rozsahu obnovena a opět zajišťována.

Je třeba připomenout, že v loňském roce, kdy vypukla pandemie, začala Finanční správa nad rámec svých běžných agend vyřizovat, zpracovávat a vyplácet žádosti o kompenzační bonus. Bylo výhodou, že k tomu mohla využít právě „uvolněné kapacity“ pracovníků EET, protože kvůli tíživé situaci poplatníků způsobené pandemií bylo nutné provést výplatu bonusů co nejrychleji. Ve skutečnosti to znamenalo uvést do praxe velmi náročné zákony, stanovit metodiku a ověřovat, zda prostředky ze státního rozpočtu jsou vypláceny účelně a po právu.

Paralelně bylo zapotřebí vytvořit nové formuláře, vzhledem ke stávající epidemické situaci i aplikaci pro elektronickou, interaktivní formu, vytvořit a aktualizovat obsah webových stránek a odpovědi na došlé dotazy veřejnosti.

Do dnešního dne se pak tito úředníci podíleli na vyřízení 2,1 milionu žádostí a vyplacení více než 36,6 miliard korun. Po dobu nouzového stavu bylo pracovníky FS zodpovězeno více než 260 tisíc telefonických dotazů. Zároveň, na základě realizační dohody uzavřené s Ministerstvem zdravotnictví o výpomoci krajským hygienickým stanicím při trasování nemocných s COVID-19, je od října 2020 až do dnešní doby zapojeno do trasování 140 – 160 zaměstnanců FS denně.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že pracovníci, kteří se věnovali EET, byli převedeni na zajištění činností v oblasti kompenzačních bonusů, ale také kontroly daně z příjmů, DPH, daně z nemovitých věcí, silniční daně. Případně jim byla přidělena nová agenda Finanční správy - paušální daň či podpora online finančního úřadu nebo již zmíněné trasování.

Závěrem doplňujeme, že pokud by Finanční správa přistoupila ke zrušení míst zaměstnanců vykonávajících agendu EET, pak by průměrné náklady na „propuštění“ úředníků v souladu s platnou legislativou (služební zákon) vycházely v průměru 749 tisíc korun na jednoho zaměstnance. V přepočtu - ve článku zmiňovaných 390 míst by se částka vyšplhala na více než 292 milionů korun.

V období, kdy bude EET plně uvedena do plného provozu (pozn.: EET nebyla zrušena, ale pouze odložena), budou tito pracovníci převedeni na její správu a tak bude zajištěna kontinuita ve správě EET. Z uvedeného je tedy zřejmé, že „výpověď“ žádnému zaměstnanci Finanční správy z důvodu odkladu EET dána nebyla a ani dána být nemohla.