Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stanovisko Finanční správy k článku: Zasílání výzev novomanželům kvůli EET bylo nezákonné, potvrdil soud

5. 5. 2021

Článek popisuje postup olomouckého finančního úřadu z roku 2018. Kontrolní akce popisovaná v článku se uskutečnila na základě důvodného podezření na podezření na spáchání protiprávní činnosti v maření a ztěžování evidence tržeb. Bylo zjištěno, že v termínech konání svatebních hostin měla provozovna zavřeno nebo omezený provoz a nebyly během nich zaevidovány žádné tržby. Vzniklo tak důvodné podezření na krácení příjmů.

Článek uvádí, že výzvy zasílané finančním úřadem byly nezákonné, avšak krajský soud v daném rozsudku rozhodoval v jiné věci , a to ve věci přestupku daňového subjektu v oblasti evidence tržeb a výslovně neuvedl, že by výzvy byly nezákonné. Argumentace o nezákonnosti výzev byla v odůvodnění rozsudku strohá a označil ji jako nepodstatnou vadu řízení, která neměla dopad na vydané rozhodnutí. Krajský soud pouze vyslovil názor, že finanční úřad měl pro získání informací využít jiný postup a to například institut podání vysvětlení podle daňového řádu. Rozsudkem soudu byla tedy žaloba proti Finanční správě ve věci přestupku na úseku evidence tržeb zamítnuta a Finanční správa toto řízení vyhrála.

Pracovníci Finanční správy postupovali v uvedeném případě tak, aby co nejpřesněji zacílili na okruh osob, které jsou schopny poskytnout informace nezbytné pro šetření, a zatěžovala tak dotčené co nejméně. V žádném případě se tedy nejednalo o „kobercový nálet“, Finanční správa jednala na základě zcela konkrétního podezření z protiprávního jednání konkrétního subjektu.