Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na rozhovor s Tomášem Goláněm

19. 7. 2021

  • Rozhovor vedla: Simona Hornochová | zdroj: Bulletin Komory daňových poradců ČR 2/2021

Senátor a daňový poradce Tomáš Goláň v rozhovoru pro Bulletin Komory daňových poradců nevhodným způsobem kritizuje činnost státní správy. Ve svých obviněních pak útočí zejména na zaměstnance Finanční správy. V rozhovoru až nebývale tvrdým způsobem obviňuje zaměstnance Finanční správy z manipulací daňových řízení, kdy jen - namátkou uvádím - osočuje ze zamlčování důkazních prostředků, účelového hodnocení svědeckých výpovědí, využívání balastu při důkazních řízení, za který považuje skutečnosti, kdy subjekty neplní řádně své zákonné povinnosti, apod. Pan senátor dokonce současný stav přirovnává k návratu „50. let”, kdy vidí paralelu v tom, že jsou dnes odsouzeni (podle jeho názoru) nevinní lidé za daňové delikty. Zaměstnanci Finanční správy jsou v rozhovoru osočováni ze ztráty kultivovanosti, slušnosti, zdravého rozumu a odbornosti, v čemž vidí příčinu neúspěchu rozhodnutí Finanční správy, kdy jich je (podle něj) 50 % správními soudy rušeno.

Nebudu dělat taxativní výčet všech v rozhovoru uvedených výpadů vůči Finanční správě. Nebudu se dále ani vyjadřovat k tomu, jak pan senátor kritizuje práci a odbornost státních zástupců a soudců, protože mi to nepřísluší, i když s ním hluboce nesouhlasím.

Musím se však souhrnně vyjádřit a důrazně se ohradit proti všem nepravdám, dezinformacím a pomluvám, které pan senátor učinil vůči zaměstnancům Finanční správy.

Finanční správa při vedených řízeních spolupracuje s řadou dalších orgánů a institucí. Vždy vykonává svoji činnost podle platných právních předpisů a svou činností průběžně reaguje na rozhodovací praxi správních soudů, které posuzují složité právní otázky a odlišné právní názory účastníků soudních sporů. V řízeních vystupuje erudovaně a profesionálně, o čemž svědčí i výsledky. Od roku 2015 do roku 2020 byla např. Finanční správa před správními soudy úspěšná v 60 % případů a v dalších 10 % byla řízení o žalobách proti Finanční správě zastavena. Tuto statistku jsem rovněž osobně v Senátu minulý rok uváděla. Navíc soudy projednávají jen malou část rozhodnutí, která jsou při správě daní vydána.

V nedávném těžkém období trvajících nouzových stavů Finanční správa ukázala i svoji flexibilitu, kdy v rekordně krátkém čase přenastavila systémy a vyškolila zaměstnance, kteří pak vypláceli podnikatelům kompenzační bonusy.

Stojím si proto jednoznačně za tím, že Finanční správa zaměstnává pracovníky na základě jasně daných kritérií a průběžně je podporuje v profesním rozvoji. Vyžaduje po nich chování v souladu se služebním zákonem, ke kterému patří slušnost, profesionalita a kultivovanost. Určitě není od věci zmínit, že drtivá většina daňových poplatníků nemá s Finanční správou také žádné problémy, a to také proto, že si řádně plní své zákonné povinnosti. Bez bližšího komentáře, avšak s úsměvem, ponechám i pocity pana senátora o tom, kdo vlastně řídí Finanční správu.

Finanční správa je apolitický orgán veřejné moci, jehož hlavní úlohou je správa daní a zajištění příjmové stránky státního rozpočtu. Tato práce představuje v podstatě poslání, a to náročné poslání, neboť pouze tehdy, když budou řádně placeny daně a všichni si budou plnit zákonné povinnosti, budou z toho o to více profitovat občané této země.

Závěrem bych, na rozdíl od pana senátora, který vzkazuje svým kolegům - daňovým poradcům, aby se Finanční správy nebáli, neboť problematice daní rozumí lépe než ona a přeje si, aby se naopak Finanční správa bála daňových poradců, vyzvala všechny své kolegy a též daňové poradce k jinému typu spolupráce.

Opusťme konfrontační boj a naopak vyzývám všechny ke společné spolupráci a věcné diskusi.

Pojďme jednotně vystupovat proti těm subjektům, které podnikají za účelem krácení příjmů státního rozpočtu, a to na úkor většiny poctivých občanů a firem této země.

Moc bych si přála, kdyby se toto povedlo!

Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství