Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Generální finanční ředitelství zveřejňuje informaci k vyplňování tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za období 2024“ (25 5460 MFin 5460 - vzor č. 32).

Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a pro zdaňovací období 2024 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Vzhledem k provedeným úpravám a novému členění  tiskopisu 25 5457/B MFin – vzor č. 3, uveřejňuje Generální finanční ředitelství „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ ve formátu pdf a XSD struktuře.

Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.

Upozorňujeme plátce daně a tvůrce mzdových programů na nové vzory tiskopisů na dani z příjmů ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022. 

Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (dále jen „zaměstnavatel“) a poplatníkem (dále jen „zaměstnanec“) v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 a pro zdaňovací období 2016.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 a pro zdaňovací období 2015 – nové tiskopisy.
Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" (MFin 5459 vzor č. 20), pokyny k jeho vyplnění (MFin 5459/2 vzor č.1) se použije pro podání vyúčtování za část zdaňovacího období 2014.

Výše uvedené tiskopisy budou vydány tiskem koncem února, popř. začátkem března 2014. Pro zdaňovací období 2014, zůstává v platnosti tiskopis Prohlášení k dani vzor č. 22, příp. předcházející podepsané vzory č. 21 a 20.

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).

Zároveň upozorňujeme plátce daně, kteří jsou zároveň plátci pojistného (tzn. zaměstnávají účastníky důchodového spoření), že v sekci Důchodové spoření - OPT-OUT jsou zveřejněny nové vzory hlášení, které plátce pojistného poprvé v elektronické podobě použije za leden 2014.

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2012 a pro zdaňovací období 2013 (tiskopisy lze použít až v lednu 2013, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20)

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012 (tiskopisy lze použít až v lednu 2012