Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Důchodové spoření

V souvislosti s ukončením systému důchodového spoření v ČR v roce 2016 upozorňujeme, že se v této sekci nacházejí neaktuální informace.

Informace

 • Informace k placení pojistného na důchodové spoření

  S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

 • Manuál k důchodové reformě

  souhrnná informace o změnách v důchodovém systému

 • Specializovaný finanční úřad a Centrální registr smluv

  Od 1. 1. 2013 nabydou účinnosti legislativní normy upravující správu a zajištění II. pilíře důchodové reformy v České republice. Základní legislativní normy pro II. pilíř jsou zákon o důchodovém spoření, který se týká mimo jiné registrace smluv o důchodovém spoření a registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodů a zákon o pojistném na důchodovém spoření, který upravuje placení vlastní pojistné (spořící) částky. Podstatou II. pilíře, tj. důchodového spoření, je platba 5 % z pojistného základu vybrané penzijní společnosti. Znamená to vyvedení 3 % z I. pilíře, tj. z důchodového pojištění, které je ze strany účastníka navýšeno o další 2 %. Správcem Centrálního registru smluv je zákonem o pojistném na důchodové spoření určen Specializovaný finanční úřad.

 • Informace Generálního finančního ředitelství v souvislosti se zapojením české daňové správy do realizace důchodové reformy

 • Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření

  k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření


Zákony


Plátci

 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

  Vzorový příklad na vyplnění Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Příklad na vyplnění vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření

 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014

  Vzorový příklad na vyplnění Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014
 • Příklad na vyplnění hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření za zálohové období 2014

 • Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2014 nebo za část pojistného období

 • Upozornění pro plátce pojistného

  Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného podává elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

  Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

 • Informace pro zaměstnavatele – důchodové spoření OPT-OUT

  Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření

 • Pojistné období 2014

  V souvislosti se souběhem více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele jsou vydávány nové tiskopisy hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření, které plátce pojistného poprvé použije v elektronické podobě za měsíc leden 2014, do kterých byl vložen nový sloupec 3a).
 • 25 5541 Hlášení k záloze na důchodové spoření - vzor č. 2

 • 25 5541/a Následné hlášení k záloze na důchodové spoření - vzor č. 2

 • Pojistné období 2013

  Pro plátce pojistného s časovým předstihem uveřejňujeme tiskopisy, které slouží jako podklad pro tvorbu elektronického podání (číslo zákona bude doplněno, jakmile bude přiděleno Sbírkou zákonů). Potřebné struktury XML souborů hlášení a následného hlášení jsou zveřejněny na podpoře daňového portálu. Elektronické podání hlášení k záloze na důchodové spoření a následného hlášení k záloze na důchodové spoření bude dostupné na daňovém portálu v lednu 2013. http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

 • 25 5541 Hlášení k záloze na důchodové spoření

 • 25 5541/a Následné hlášení k záloze na důchodové spoření

 • 25 5542 Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

 • 25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období roku 2013 nebo za část pojistného období


Tiskopisy pro plátce pojistného a zaměstnance – účastníky důchodového spoření

 • Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření

 • Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření

 • Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření

 • Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření


Metodika


Poplatník

 • OSVČ základní informace

  Účastníci důchodového spoření OSVČ zálohy na důchodové spoření neplatí, mohou však v průběhu roku 2013 hradit pojistné před datem splatnosti. Takto uhrazená částka (do limitu 100 000 Kč) bude bez ohledu na termín splatnosti převedena na příslušný účet důchodového spoření. Poplatníkům, kteří provedou úhradu v předstihu, je tak umožněno, aby jimi zaslané prostředky byly dříve zhodnoceny v rámci důchodového spoření. Informaci o pojistném na důchodové spoření podají až v pojistném přiznání po skončení roku 2013.


Penzijní společnosti

 • Vzor pověření pracovníků penzijní společnosti k podávání žádostí o registraci smlouvy o DS a dalších podání správci Centrálního registru


Datové rozhraní se správcem Centrálního registru smluv

Pro tvůrce aplikací IS penzijních společností zveřejňujeme aktuální informace pro elektronickou komunikaci se správcem Centrálního registru smluv.

Aplikační služby