Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro části zdaňovacího období 2014

28. 2. 2014

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" (MFin 5459 vzor č. 20), pokyny k jeho vyplnění (MFin 5459/2 vzor č.1) se použije pro podání vyúčtování za část zdaňovacího období 2014.

Plátci daně, kteří zaměstnávali ve vykazované části poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, tj. daňové nerezidenty, podávají zároveň Přílohu č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (MFin 5530 vzor č. 11).

Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování" (MFin 5490 vzor č. 15), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (MFin 5531 vzor č. 10). Příloha č. 1 (MFin 5490/1 vzor č. 14) bude zveřejněna v průběhu září 2014.