Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Návrh novely směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

4. 2. 2009

Směrnice Rady 2003/48/ES

Evropská komise předložila Radě EU dne 12. listopadu 2008 legislativní návrh novely směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů s úspor v podobě úrokových plateb, která je v účinnosti od 1. 7. 2005 a jejímž hlavním cílem je efektivní zdanění úrokových příjmů daňových subjektů v zemi jejich daňové rezidence.

Evropská komise monitorovala její fungování od doby účinnosti až do samotného vyhodnocení v září 2008. V tomto vyhodnocení došla Evropská komise k závěrům, že je nutno zdokonalit směrnici v tom smyslu, aby se předešlo jejímu obcházení ze strany daňových subjektů a tím došlo ke snížení počtu případů vyhýbání se daňovým povinnostem v situacích, kdy subjekt pobírá úroky z úspor v jiném státě, než kde je daňovým rezidentem.

Jedním z cílů legislativního návrhu jak zamezit obcházení směrnice je rozšíření definice příjmů úrokového charakteru s ohledem na vývoj spořících produktů v posledních letech. Záměr Evropské komise je takový, aby směrnice pokrývala všechny produkty, které jsou ekvivalentní k dluhovým pohledávkám včetně některých produktů životního pojištění. V praxi totiž dochází k případům, že ačkoliv se jedná o nástroje produkující příjmy ekvivalentní příjmům úrokového charakteru, do působnosti směrnice nespadají.

V souvislosti s nedávnou kauzou lichtenštejnských nadací, do kterých byly investovány finanční prostředky rezidentů EU, kteří tyto nadace využívali k tzv. „daňové optimalizaci“, tzn. obcházení daňových předpisů v zemi své rezidence, dospěla Evropská komise k závěru, že je třeba působnost směrnice rozšířit o informace týkající se výplat úrokových plateb plynoucích fyzickým osobám prostřednictvím právních uspořádání nebo struktur nejen v rámci EU, ale i daňových jurisdikcích mimo ni. K dosažení tohoto cíle je záměrem Evropské komise využít také stávající legislativy k zamezení praní špinavých peněz.

V rámci výše naznačených snah Evropské komise dojde také v novele směrnice o jasnější vymezení osob, na něž se ustanovení směrnice vztahují (platební zprostředkovatelé a skuteční vlastníci příjmů úrokového charakteru).

Související problematikou bude projednávání rozšíření teritoriální působnosti legislativní úpravy obsažené ve stávající směrnici na další třetí země jako je Hong Kong, Singapur a Macao, a tím zajištění, že se tyto země budou podílet na výměně informací o úsporách, které mají občané EU v jejich bankách.

Projednávání této směrnice bude jednou z priorit Ministerstva financí v rámci českého předsednictví v Radě EU, která je součástí širší agendy související s bojem proti daňovým únikům