Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zdanění příjmů z úspor

4. 2. 2013

ze dne 10.listopadu 2015, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

European TIN Portal

Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - anglická verze

Prostřednictvím elektronického podání pro daňovou správu - dle ustanovení § 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor upravující provádění automatické výměny informací

Mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor upravující srážkovou daň u zdroje

Podle aplikace Směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

pro účely udělení výjimky z uplatňování srážkové daně aplikované některými vybranými zeměmi dle článku 13 Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru