Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zdanění příjmů z úspor

 • Směrnice Rady č. 2015/2060/EU

  ze dne 10.listopadu 2015, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
 • Sdělení k aplikaci Evropské komise

  European TIN Portal

 • Sdělení k praktické aplikaci podávání hlášení platebního zprostředkovatele

  Prostřednictvím elektronického podání pro daňovou správu - dle ustanovení § 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zdanění příjmů z úspor

  Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

 • Směrnice Rady 2003/48/ES

  o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

 • Směrnice Rady 2003/48/ES

  o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - anglická verze

 • Přehled zemí

  Podle aplikace Směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

 • Pokyn D - 282

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

 • Žádost

  pro účely udělení výjimky z uplatňování srážkové daně aplikované některými vybranými zeměmi dle článku 13 Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru


Aplikační služby