Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ministerstvo financí sděluje, že dojde-li za platnosti a účinnosti ustanovení §23a až 23d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o daních z příjmů), k přeměně dceřiné nebo mateřské společnosti podle § 23c zákona o daních z příjmů, pro zajištění daňové neutrality v případě přeměn společností, které naplňují požadavky Směrnice Rady 2009/123/ES, o společném zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy, se doba 12 měsíců podle § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona o daních z příjmů u nástupnické společnosti nepřerušuje.

NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-32

AKTUÁLNÍ

Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-34

Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cen