Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mnohostranná dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech

(Globální standard OECD)

29. října 2014 podepsal první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš v Berlíně Deklaraci, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech (dále jen Dohoda). Podepsaná dohoda představuje významný nástroj v boji proti daňovým únikům a umožní spolupráci s příslušnými orgány jiných smluvních států na základě automatické výměny informací.

Dohoda byla podepsána v souladu s čl. 6 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu (č. 2/2014 Sb.m.s., dále jen „Úmluva“). Dohodu podepsali zástupci států, které počítají s uplatňováním tzv. globálního standardu výměny informací již pro data za rok 2016 s cílem uskutečnit první výměnu informací v roce 2017. Základ globálního standardu tvoří zmiňovaná Dohoda a společný standard pro oznamování a postupy náležité péče (Common Reporting Standard, tzv. CRS) spolu s komentářem, které byly dne 15. července 2014 schváleny Radou OECD.

Výměna informací podle Dohody, resp. CRS, bude zaměřena na informace o finančních účtech získávané od finančních institucí na základě postupů náležité péče obdobně, jako je to v případě výměny informací podle již podepsané Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act č. 72/2014 Sb.m.s. (tzv. FATCA – více informací v samostatném odkazu).

Po ukončení legislativního procesu a oznámení států, s nimiž je Česká republika připravena provádět automatickou výměnu informací, bude tedy rozšířena výměna informací na nerezidenty jiných smluvních států a také Česká republika začne přijímat informace o účtech českých daňových rezidentů v těchto jiných smluvních státech.