Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Globální standard OECD (CRS, DAC2)

8. 8. 2017

Automatická výměna informací (Globální standard OECD) resp. Common Reporting Standard (dále též „CRS“) se týká informací o finančních účtech získávaných od finančních institucí (dále též „FI“) na základě postupů náležité péče obdobně, jako je to v případě výměny informací podle již podepsané Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act č. 72/2014 Sb.m.s. (dále též „FATCA“).

Česká republika je členem skupiny států tzv. „Early Adopters“, které v roce 2014 podepsaly Mnohostrannou dohodu kompetentních orgánů (dále též „MCAA“), na základě které bylo CRS implementováno již od roku 2016 (první automatická výměna informací proběhne v roce 2017 a bude obsahovat data roku 2016).

Automatická výměna informací (dále též „AVI“) představuje významný nástroj v boji proti daňovým únikům a umožní spolupráci s příslušnými orgány jiných smluvních států na základě automatické výměny informací.

Kontakt pro případné dotazy ohledně globálního standardu (CRS/DAC2): crs7000@fs.mfcr.cz.

V dalších odkazech jsou obsaženy dokumenty a doporučené postupy ve vztahu k CRS.
Nejde však o vyčerpávající informace, především je třeba brát v úvahu znění zákona a OECD Standardů.

Odkazy (prolinky na dokumenty PDF):

Právní rámec a dostupné zdroje informací

Harmonogram implementace pravidel CRS

Prověřování účtů (Due Dilligence Procedure)

Vybrané definice

Otázky a odpovědi


Pozn.: pro označení postupů podle Globálního standardu OECD (CRS) a směrnice Rady 2011/16/EU ve znění směrnice Rady 2014/107/EU (DAC2), je souhrnně používán zkrácený název GATCA (odvozeno od „globální FATCA“).