Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zveřejnění formuláře Oznámení dle DAC7 na portálu MOJE daně

8. 1. 2024

Začátkem ledna 2024 byl na portálu MOJE daně zveřejněn formulář Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem, který slouží ke splnění oznamovací povinnosti1 dle DAC7. 

Formulář Oznámení naleznete po přihlášení do Aplikace DAC7 na portálu MOJE daně. Přístup do Aplikace DAC7 získáte na základě předem podaného Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy. V případě neusazeného provozovatele platformy lze získat přístup do Aplikace DAC7 na základě Žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy.

Do Aplikace DAC7 se následně přihlásíte způsobem, kterým jste autentizovali své Ohlášení/Žádost o registraci.

Oznamující provozovatelé platforem jsou povinni podat Oznámení do 31. 1. 2024 za oznamované období 2023.

Připomínáme, že oznamující provozovatel platformy k Oznámení přiloží XML soubor 
s příslušnými informacemi o oznamovaných prodejcích dle DAC7. XML schéma a XSD User Guide sloužící pro tvorbu zpráv naleznete na internetových stránkách Finanční správy ČR v části Mezinárodních spolupráce -> Mezinárodní zdaňování – Přímé daně -> DAC7.

 


1 § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů