Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení prodejcům využívajícím online platformy

15. 1. 2024

Pokud fyzická nebo právnická osoba prodává zboží, poskytuje osobní služby, pronajímá nemovitost či poskytuje dopravní prostředek prostřednictvím některé digitální platformy, je tato osoba povinna poskytnout oznamujícímu provozovateli platformy součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování.

Pokud fyzická nebo právnická osoba prodává zboží, poskytuje osobní služby, pronajímá nemovitost či poskytuje dopravní prostředek prostřednictvím některé digitální platformy (dále jen „prodejce“), je tato osoba povinna poskytnout oznamujícímu provozovateli platformy součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování.

V této souvislosti mohou být prodejci provozovatelem platformy vyzváni k poskytnutí údajů, za účelem splnění oznamovací povinnosti provozovatele platformy dle DAC7.

Důvodem je, že oznamující provozovatel platformy je povinen prověřovat  a zjišťovat údaje o oznamovaném prodejci za oznamované období. Do konce ledna 2024 jsou oznamující provozovatelé platforem povinni podat Oznámení o oznamované činnost vykonávané oznamovaným prodejcem, a to poprvé za oznamované období 2023.

Pokud prodejce neposkytne potřebnou součinnost, přestože byl oznamujícím provozovatelem platformy po sdělení žádosti o poskytnutí součinnosti dvakrát upomenut, oznamující provozovatel platformy uzavře jeho účet na platformě a znemožní mu opětovnou registraci, nebo nevyplatí tomuto prodejci protiplnění.

Závěrem uvádíme, že oznamovací povinnost dle DAC7 nezasahuje do způsobu zdanění příjmů a povinností podávat daňové přiznání.

Výše popsané povinnosti se nevztahují na prodeje uskutečňované přes inzertní online platformy, na kterých prodávající pouze zveřejňují své inzeráty (tj. tyto platformy neposkytují prodávajícímu, případně kupujícímu další funkce jako např. zprostředkování platby nebo garance vrácení peněz).

Pro případné další informace k problematice DAC7 můžete využít dokument častých otázek a odpovědí k DAC7, který je zveřejněn na stránkách Finanční správy České republiky.