Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stav ke dni 19. 8. 2020

19. 8. 2020

Dne 14. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 343/2020, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost ve vztahu k přeshraničním uspořádáním (tzv. DAC6). Zákon č. 343/2020 Sb. nabude účinnosti dne 29. 8. 2020.

V důsledku pandemie COVID-19, byla na úrovni Rady EU přijata tzv. směrnice COVID-19 DAC, která mj. posunuje lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 přibližně o 6 měsíců. Jak je uvedeno v informaci k výměně informací DAC6 ze dne 17. června, Ministerstvo financí doplnilo novelu daňových předpisů (zákonem č. 299/2020 Sb.) o zmocňovací ustanovení do zákona č. 164/2013 Sb., na jehož základě může vláda, prostřednictvím nařízení vlády, implementovat uvedené prodloužení lhůt.

Nabytí účinnost nařízení vlády, které posouvá lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6, se předpokládá v průběhu září 2020.

V případě dalšího vývoje budou informace aktualizovány.