Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dopady pro uživatele MOSS od 1.7.2021

Od 1. 7. 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS). Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS budou automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního režimu OSS a budou moci využívat i nadále příslušný režim v OSS (příslušný režim EU nebo režim mimo EU) pro odvod DPH u telekomunikačních služeb, televizních či rozhlasových služeb a elektronicky poskytovaných služeb. Možné použití OSS se nově rozšiřuje i na další plnění. Od 3. čtvrtletí se převedeným uživatelům z MOSS do OSS mění bankovní účet pro úhradu daně.

Od 1. 7. 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS) na základě změn pravidel DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce).

Použití zvláštního režimu OSS pro odvod DPH se navíc rozšiřuje o další plnění. Více na stránkách k režimu mimo EU, režimu EU nebo dovoznímu režimu.

Osoba registrovaná v režimu EU v MOSS bude po 1. 7. 2021 automaticky pokračovat v režimu EU v OSS. Kromě odvodu DPH z telekomunikačních služeb, rozhlasových a televizních služeb a elektronicky poskytovaných služeb (§ 10i zákona o DPH) bude moci využít OSS i pro odvod DPH z poskytování ostatních služeb koncovému spotřebiteli v jiném členském státě a pro prodej zboží na dálku koncovému spotřebiteli v jiném členském státě, pokud jsou tato plnění poskytována.

Osoba registrovaná v režimu mimo EU v MOSS bude po 1.7.2021 automaticky pokračovat v režimu mimo EU v OSS. Navíc může odvádět DPH v tomto režimu u všech služeb poskytovaných koncovým spotřebitelům v EU.

Bude-li chtít osoba registrovaná v MOSS používat od 1.7.2021 nový dovozní režim v rámci OSS, musí podat žádost o registraci do tohoto režimu zvlášť.

Opravy daňových přiznání podaných v režimu EU a mimo EU v rámci MOSS, tzn. za zdaňovací období 2. kalendářní čtvrtletí 2021 a dřívější, se podávají v rámci nových aplikací OSS pro daný režim, nicméně způsobem platným pro MOSS, tzn. opravné daňové přiznání zcela nahrazuje původní daňové přiznání. V rámci nových aplikací OSS naleznete sekci k daňovým přiznáním MOSS. Bankovní účet pro opravy ve zdaňovacích obdobích před 1. 7. 2021 se pro účely platby DPH nemění.

Za 2. kalendářní čtvrtletí uživatelé MOSS odvádí DPH na původní bankovní účet pro platby v rámci MOSS.

Uživatelům MOSS, kteří budou převedeni do OSS, se mění bankovní účet pro zasílání plateb DPH pro zdaňovací období od 1. 7. 2021, tj. pro platby za 3. kalendářní čtvrtletí. První platba na nový bankovní účet v rámci OSS bude za 3. čtvrtletí.