Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Platba a splatnost daně

  • Daň je splatná ve lhůtě, která je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání, tzn. do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.
  • Číslo účtu správce daně vedeného v eurech pro režim mimo EU OSS je 34534 – 177653621/0710. Číslo účtu bude také zobrazeno před podáním daňového přiznání v autentizované části daňového portálu.
    • IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
    • BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
  • Zpráva pro příjemce k platbě bude vygenerována v autentizované části daňového portálu před podání daňového přiznání. Jedná se o referenční číslo daňového přiznání ve formátu: „CZ/EU+číselná část DEČ/Q3.2021“, kde číslo za Q označuje příslušné kalendářní čtvrtletí. Uvedený příklad je tedy daňové přiznání za 3. čtvrtletí roku 2021.

zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Evidence