Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro provozovatele elektronického rozhraní

Kdo je provozovatel elektronického rozhraní?

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, portálu) usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Za dodání zboží, které je usnadněno provozovatelem elektronického rozhraní, se považuje použití elektronického rozhraní tak, aby příjemce plnění a dodavatel nabízející zboží na prodej prostřednictvím elektronického rozhraní mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží prostřednictvím tohoto elektronického rozhraní.

Př.: Provozovatel elektronického rozhraní provozuje tzv. elektronické tržiště, na kterém umožňuje prodávat zboží jiným prodejcům. Prodejci zboží využívají prostoru na tržišti k prodeji svého zboží a provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání mezi prodejcem a koncovým zákazníkem. Provozovatel elektronického rozhraní obvykle nastavuje podmínky dodání, přepravy, platby či vrácení zboží.

Provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží, pokud:

  • stanoví podmínku nebo podmínky, za nichž se dodání zboží uskutečňuje, nebo

  • se podílí s ohledem na provedenou platbu na schvalování účtování poplatku příjemci (např. zařizuje celý platební proces, nastavuje podmínky platby, vybírá peníze od zákazníka a předává dodavateli), nebo

  • se podílí na objednání (např. zajišťuje proces objednávky) či doručení zboží (např. zařizuje či vykonává přepravu zboží).

Pokud se provozovatel elektronického rozhraní podílí alespoň na jedné z výše uvedených činností, pak usnadňuje dodání zboží mezi skutečným dodavatelem zboží a koncovým zákazníkem, a je považován za provozovatele elektronického rozhraní.

Za provozovatele elektronického rozhraní se nepovažuje osoba, která uskutečňuje tyto činnosti:

  • pouze zpracovává platby v souvislosti s dodáním zboží (např. činnost obdobného typu jako Paypal), nebo

  • vytváří prodejní seznam nebo inzerci zboží (např. činnost obdobného typu jako Zboží.cz), nebo

  • přesměrovává příjemce na jiná elektronická rozhraní, kde je nabízeno zboží na prodej bez dalšího zásahu do dodání (např. činnost obdobného typu jako Heureka.cz).

Pokud provozovatel elektronického rozhraní uskutečňuje pouze jednu z výše uvedených činností, pak není považován za provozovatele elektronického rozhraní podle pravidel DPH, a nedopadá na něj povinnost odvodu DPH namísto skutečného dodavatele zboží.

Specifika v režimu EU pro provozovatele elektronického rozhraní

Provozovatelé elektronického rozhraní mohou rovněž využívat zvláštní režim jednoho správního místa OSS v režimu EU pro svá vlastní plnění, a to pro prodej zboží na dálku a poskytování služeb osobám nepovinným k dani. Z dodání vlastního zboží v rámci jednoho členského státu nemůže provozovatel elektronického rozhraní odvádět DPH v režimu EU v rámci OSS, ale odvádí jej ve standardním daňovém přiznání k DPH v příslušném členském státě.

Př.: Provozovatel elektronického rozhraní, který je plátcem se sídlem v tuzemsku, provozuje e-shop, na kterém prodává vlastní zboží (již nakoupené velkoobchodně či jej vyrábí). Zboží prodává v tuzemsku i do jiných členských států koncovým spotřebitelům. Pro prodej zboží na dálku koncovým spotřebitelům v jiných členských státech již překročil limit 10 000 EUR pro stanovení místa plnění u prodeje zboží na dálku, takže tyto prodeje podléhají DPH v jiných členských státech. Režim EU může využít pouze pro prodej zboží na dálku do jiných členských států, nikoliv na prodej zboží v tuzemsku.

Navíc mohou tito provozovatelé režim EU využívat i pro ta dodání zboží mezi zahraniční osobou a osobou nepovinnou k dani, která usnadňují. Jedná se jak o usnadnění prodeje zboží na dálku, tj. mezi členskými státy, tak dodání zboží v rámci jednoho členského státu.

Př.: Provozovatel elektronického rozhraní, který je plátcem se sídlem v tuzemsku, provozuje e-shop, na kterém umožňuje prodej zboží jiných prodejců, neboť jim poskytuje na e-shopu prostor k prodeji zboží koncovým spotřebitelům. Zboží sám nevlastní ani nenakupuje. Prodejci jsou jak osoby se sídlem v ČR, tak osoby, které nemají sídlo ani provozovnu v EU.

Dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní osobám se sídlem nebo provozovnou v EU, podléhá zdanění ze strany prodejce, nikoliv ze strany provozovatele elektronického rozhraní.

Dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní osobám, které nemají v EU sídlo ani provozovnu, podléhá zdanění ze strany provozovatele elektronického rozhraní, neboť se stává tzv. domnělým dodavatelem zboží. Pro provozovatele elektronického rozhraní to znamená, že postupuje, jako by zboží sám nakoupil a dále jej prodal.

Provozovatel elektronického rozhraní zdaňuje toto dodání zboží v rámci režimu EU, přičemž skutečným dodavatelem zboží je osoba, která nemá v EU sídlo ani provozovnu. Může se jednat o prodej zboží na dálku mezi členskými státy (např. prodej zboží na dálku s přepravou z ČR do Německa koncovému zákazníkovi), ale také o dodání zboží v rámci tuzemska (např. prodej zboží v tuzemsku s přepravou zahájenou a ukončenou v ČR).