Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ověřování DIČ (VAT ID)

14. 12. 2021

Od 1. 5. 2004 si čeští plátci daně z přidané hodnoty mohou ověřit, zda je určité DIČ registrováno v daném členském státě EU následujícími způsoby:

 • na internetových stránkách Evropské komise
  Tato varianta je preferována: je nejjednodušší a umožňuje si výsledek ověření uložit – například formou otisku obrazovky (PrintScreen). Doporučujeme si výsledek ověření, včetně přesného času položení dotazu, ukládat vždy
   
 • na místně příslušném finančním úřadě telefonicky, e-mailem, písemně či při osobní návštěvě
  kontakty na územní pracoviště finančních úřadů
   
 • na příslušném útvaru Generálního finančního ředitelství ČR telefonicky, e-mailem, či písemně

Kontakt:
Generální finanční ředitelství ČR
Oddělení - Mezinárodní spolupráce při správě DPH
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1

tel.: +420 296 854 201
e-mail: vies.dph@fs.mfcr.cz

Úřední hodiny:
Pondělí - Pátek: 9 – 14 h

Je nutné uvést DIČ tazatele. Pokud DIČ tazatele nebude uvedeno, dotaz nemůže být zodpovězen.
Vyhledávání DIČ podle jména a adresy není možné, a zároveň ani není možné sdělovat jakékoliv další registrační údaje mimo to, zda je dané DIČ registrováno či nikoliv.
Ověření v případě dotazu e-mailem či telefonicky bude provedeno ke dni dotazu. Zpětné ověření není – až na odůvodněné výjimky – možné.

V případě, že vaše DIČ nebude v systému VIES rozpoznáno, kontaktujte svého správce daně; pravděpodobně nejste registrování k DPH.

Vymezení odpovědnosti:

Generální finanční ředitelství ČR (dále jen GFŘ) poskytuje na základě článků 17 až 24 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 osobám zapojeným do intrakomunitárních transakcí možnost ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) obchodních partnerů, pod nímž jsou registrováni k DPH v jiném členském státě EU.

GFŘ však nenese žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých údajů, neboť tyto informace jsou získávány z databází členských států, které nejsou a nemohou být ze strany GFŘ kontrolovány a udržovány. Samy o sobě tyto informace nemohou být využity jako důkazní prostředek pro nárok na osvobození od DPH při intrakomunitárních transakcích.