Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ověřování DIČ (VAT ID)

Od 1. 5. 2004 si čeští plátci daně z přidané hodnoty mohou ověřit, zda je určité DIČ registrováno v daném členském státě EU následujícími způsoby:

Kontakt:
Generální finanční ředitelství ČR
Oddělení - Mezinárodní spolupráce při správě DPH
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1

tel.: +420 296 854 201
e-mail: vies.dph@fs.mfcr.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 9 – 15 h
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9 – 14 h

  • na místně příslušném finančním úřadě telefonicky, e-mailem,
    písemně či při osobní návštěvě

Kontakty na územní pracoviště finančních úřadů

Je nutné uvést DIČ tazatele. Pokud DIČ tazatele nebude uvedeno, dotaz nemůže být zodpovězen.
Vyhledávání DIČ podle jména a adresy není možné a zároveň ani není možné sdělovat jakékoliv další registrační údaje mimo to, zda je dané DIČ registrováno či nikoliv.
Prosíme plátce, kteří budou ověřovat větší počet DIČ, aby upřednostnili formu e-mailu.

Vymezení odpovědnosti:

Generální finanční ředitelství ČR (dále jen GFŘ) poskytuje na základě článků 17 až 24 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 osobám zapojeným do intrakomunitárních transakcí možnost ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) obchodních partnerů, pod nímž jsou registrováni k DPH v jiném členském státě EU.

GFŘ však nenese žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých údajů, neboť tyto informace jsou získávány z databází členských států, které nejsou a nemohou být ze strany GFŘ kontrolovány a udržovány. Samy o sobě tyto informace nemohou být využity jako důkazní prostředek pro nárok na osvobození od DPH při intrakomunitárních transakcích.

Aplikační služby