Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Velká Británie

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

V případě, že obchodník nemá ve Spojeném království sídlo ani provozovnu a neurčil svého daňového zástupce či agenta, musí se přihlásit na tento úřad:

Aberdeen Non-established Taxable Persons Unit (NETPU)
Custom House
28 Guild Street
Aberdeen AB9 2DY
United Kingdom

Tel.: +44 1224 844651/844655/844664
Fax: +44 1224 844611
e-mail: netpu@hmce.gsi.gov.uk

Za správu a výběr daní a cel odpovídá HM Customs and Excise. Další obecné informace, předtisky formulářů a tištěné verze informačních brožur týkajících se DPH i ostatních daní a poplatků, jež jsou v působnosti HM Customs and Excise, poskytuje jejich Národní informační centrum (National Advice Servise – NAS) na telefonním čísle +44 208 929 0152. Informace jsou poskytovány od pondělí do pátku 9.00 – 21.00 hod (8.00 – 20.00 hod britského času).

2. Jaká je webová stránka národního správce daně? Jaké informace o DPH lze na této stránce najít (všeobecné informace, legislativa, kontaktní místa, formuláře)? V jakých jazycích?

Webová stránka HM Customs and Excise je: http://www.hmce.gov.uk

Informace, které lze na toto adrese získat o DPH:

 • obecný úvod
 • kdy se zaregistrovat jako plátce DPH (včetně souvisejících formulářů a informačních brožur)
 • zrušení registrace (včetně souvisejících formulářů a informačních brožur)
 • kdy a jak změnit registrační údaje (včetně souvisejících formulářů a informačních brožur)
 • další informace o souvisejících tiskopisech (včetně formulářů a informačních brožur)
 • daňové přiznání k DPH – elektronické podání
 • často kladené otázky (FAQ)
 • plná znění všech zákonů a vyhlášek týkajících se DPH
 • DPH na elektronické služby (VAT On e-Services): zvláštní režim DPH vztahující se k elektronickému poskytování služeb z třetích zemí zákazníkům v EU
 • placení DPH a ostatních daní a poplatků (jak může HM C & E pomoci)
 • informace o penále v případech nesprávně přiznané DPH
 • specifické informace týkající se obchodu s dopravními prostředky
 • aktuality z legislativy
 • informace o paušální sazbě DPH
 • odkazy na národní aplikace pro ověřování daňových identifikačních čísel v členských státech EU
 • informace o postupu v případě platební neschopnosti

Všechny údaje jsou přístupné v angličtině a velštině.

3. Kde je možné najít národní legislativu týkající se DPH? V jakých jazycích je dostupná?

K dispozici jsou výtisky v angličtině, které je možno zakoupit v knihkupectvích nebo objednat u The Stationery Office Ltd (objednávky na tel. +44 870 600 5522, fax +44 870 600 5533) nebo také na internetové stránce Her Majesty’s Stationery Office (HMSO) www.legislation.hmso.gov.uk .

4. Kde se může zahraniční společnost zaregistrovat jako plátce DPH (úřad, adresa, telefon, fax, e-mail)?

Viz bod č. 1 nahoře.

5. Postup při vydávání identifikačních čísel DPH pro zahraniční společnosti.

Daňová identifikační čísla (v Británii označovaná jako registrační čísla – registration numbers) přiděluje příslušný regionální registrační úřad (Regional Registration Unit).

Při registraci regionální registrační úřad zkontroluje údaje na předkládaných tiskopisech a případě, že jsou v pořádku, vydá registrační číslo DPH a oznámí datum, od kterého je firma zaregistrována. Poté je společnosti zasláno osvědčení o registraci.

Zahraniční obchodník, který má ve Spojeném království stálou provozovnu, vyplňuje formulář VAT 1. Tento se zasílá společně s dalšími požadovanými údaji danému regionálnímu registračnímu úřadu.

Zahraniční obchodník, který není ve Spojeném království etablován, může být v určitých případech povinen se zaregistrovat jako plátce DPH. Je zde výběr ze dvou forem registrace:

 1. obchodník se zaregistruje sám pod svým jménem, a to u Aberdeen Non-established Taxable Persons Unit (NETPU)
 2. obchodník si může zvolit svého agenta či daňového zástupce, který jedná jeho jménem. V tomto případě musí být registrace provedena u registračního úřadu pro oblast, ve které daný agent či zástupce působí.

Minimální doba trvání registrace DPH činí:

 1. běžná registrace: bez časového limitu
 2. zasílání zboží: 2 kalendářní roky pro dobrovolné plátce DPH, jinak bez limitu
 3. pořízení zboží z jiného členského státu: 2 kalendářní roky pro dobrovolné plátce DPH, jinak bez limitu