Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Švédsko

1. 8. 2014

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Jestliže obchodník nemá provozovnu či daňového zástupce ve Švédsku, může kontaktovat daňovou správu ve Stockholmu na následující adrese:
Skattemyndigheten i Stockholms län
Skattekontor Riks
S-106 61 Stockholm
Sweden
Tel.: 08-694 1000 (from abroad: +46 8 694 1000)
Fax: 08-642 9261 (from abroad: +46 8 642 9261)
E-Mail: skm@skm01.rsv.se

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: www.skatteverket.se

Většina informací Národního daňového úřadu je k dispozici na této webové stránce: vysvětlení, brožury, formuláře, příručky, soudní případy, úřední zprávy a otázky a odpovědi. V současné době jsou informace poskytovány pouze ve švédštině, některé také v angličtině a něco málo ve finštině, francouzštině a němčině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Právní úprava DPH a nařízení mohou být konzultovány na následujících stránkách:

www.riksdagen.se

www.notisum.se

http://www.lagrummet.se 

V současnosti jsou dostupné pouze ve švédštině.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Formulář žádosti o registraci k DPH lze získat telefonicky na Daňovém úřadu ve Stockholmu na čísle (46) (0(8-694 22 00 nebo na stránkách Národního daňového úřadu: http://www.skatteverket.se.

Formulář si lze také objednat na Daňovém úřadu ve Stockholmu na následující adrese:

Skattemyndigheten i Stockholm
Skattekontor Riks
SE 106 61 Stockholm
Sweden

Tel: 08-694 10 00 (from abroad: +46 8 694 10 00)
Fax: 08 643 52 30 (from abroad: +46 8 643 52 30)
E-mail: skm@skm01.rsv.se

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Registrace je uskutečňována na základě vyplnění formuláře RSV 4620. Žádost by neměla být podána později než dva týdny před uskutečněním obchodu. Musí být podepsána zahraničním obchodníkem nebo zvoleným zástupcem a zaslána na adresu:

Skattemyndigheten i Stockholm
Skattekontor Riks
SE 106 61 Stockholm
Sweden

K žádosti musí být přiloženo potvrzení o registraci obchodníka ve svém členském státě.

Po zaregistrování vystaví daňová správa osvědčení o registraci.

Další informace jsou uvedeny v brožuře: "Skattekonto för företagare" (Traders' tax accounts)
(RSV 409)