Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Španělsko

1. 8. 2014

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodníci mající zájem o informace o DPH ve Španělsku, mohou zaslat své dotazy poštou na následující adresu:

Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c/Infanta Mercedes, 37
E – 28071 Madrid
Tel. (34 1) 583 89 76

Apartado de Correos 993
E – 28080 Madrid

Telefonní číslo pro daňové informace je: 901 33 55 33, nicméně toto číslo nemůže být užito volajícími mimo Španělsko.

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Adresa španělské státní daňové správy je: www.aeat.es . Tato webová stránka obsahuje legislativu, často kladené otázky a odpovědi, rozhodnutí daňového ředitelství atd. Rovněž obsahuje běžné daňové formuláře užívané ve Španělsku, pomocné programy pro elektronické podání aj.

Většina informací je ve španělštině, v některých případech i v angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Zákon o DPH lze nají na www.aeat.es  pod Información Tributaria (Daňovými informacemi), Normativa ( Legislativu), Lupuesto sobre el Valor Anadido (DPH).

Legislativu je možné nalézt také na webu Ministerstva financí www.minhap.gob.es pod informacemi Generálního ředitelství pro daně.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Žádost o registraci musí být podána u příslušného úřadu státní daňové správy („AEAT“) buď v místě sídla daňového zástupce, pokud si jej zahraniční obchodník zvolí, nebo v místě, kde je aktivita uskutečňována.
Detaily týkající se organizační struktury státní daňové správy AEAT a jejích úřadů jsou dostupné na webové stránce www.aeat.es 

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Všechny fyzické a právnické osoby musí mít přiděleno DIČ pro účely DPH.

To je možné získat na základě podání žádosti o registraci na formuláři č. 036/037.