Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Španělsko

19. 10. 2022

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodníci mající zájem o informace o DPH ve Španělsku, mohou zaslat své dotazy poštou na následující adresu:

Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c/Infanta Mercedes, 37
E – 28071 Madrid
Tel. (34 1) 583 89 76

Apartado de Correos 993
E – 28080 Madrid

Telefonní číslo pro daňové informace je 91 554 87 70 nebo 901 33 55 33.

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře atd.) a v jakých jazycích?

Adresa španělské státní daňové správy je https://sede.agenciatributaria.gob.es/. Tato webová stránka obsahuje okruhy užitečných informací podle daní, typu uživatelů atd. Je zde k dispozici i legislativa (Normativa), a dále běžné daňové formuláře užívané ve Španělsku včetně asistenta k vyplňování, FAQ (aplikace Informa) aj.

Stránky jsou ve španělštině, podstatná část i v angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Zákon o DPH lze najít na https://sede.agenciatributaria.gob.es/ pod odkazem Normativa i criterios interpretativos (Regulations and interpretative criteria), Impuestos y otros tributos (Taxes and other duties), Impuesto sobre el Valor Anadido (Value Added Tax (IVA/VAT)). Text zákona je ve španělštině.

Legislativu je možné nalézt také na webu Ministerstva financí https://www.hacienda.gob.es/ pomocí vyhledávání daňových informací k DPH.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Žádost o registraci musí být podána u příslušného úřadu státní daňové správy („Agencia Tributaria“) buď v místě sídla daňového zástupce, pokud si jej zahraniční obchodník zvolí, nebo v místě, kde je aktivita uskutečňována.
Detaily týkající se organizační struktury státní daňové správy AEAT a jejích úřadů jsou dostupné na webové stránce https://sede.agenciatributaria.gob.es/.

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Všechny fyzické a právnické osoby musí mít přiděleno DIČ pro účely DPH.

To je možné získat na základě podání žádosti o registraci na formuláři č. 036/037.