Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Slovinsko

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Tax Administration of the Republic of Slovenia
Tax Division
Šmartinska 55
LJUBLJANA
SLOVENIA
Tel.: (+386) 1 478 27 84
Fax: (+386) 1 478 27 43
Webová stránka: http://www.durs.gov.si/en/ 

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?
Internetová adresa je: http://www.durs.gov.si/en/ 

Webová stránka obsahuje nařízení a předpisy, všeobecné informace o daních a příspěvcích, informace o formulářích a návody na jejich vyplňování, informace o registraci a ostatních daňových postupech, metodách pro placení daní, změny v legislativě a připomínky důležitých dat. Veřejnost je zde rovněž informována o práci Daňové správy (výroční správy, strategický plán Daňové správy pro období 2001-2004, etický kodex zaměstnanců Daňové správy) a důležité statistické indikátory. Informace jsou k dispozici jak ve slovinštině, tak v angličtině.

Webová stránka poskytuje následující informace o DPH:

  • všeobecné informace (plátci, sazby DPH, místo zdanění, daňový základ, možnost osvobození, odpočty, faktury, vrácení DPH atd.)
  • výklady
  • formuláře
  • právní úprava
  • kontaktní adresa pro případ vrácení DPH

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Národní právní úprava DPH a nařízení lze nalézt na webové adrese (http://www.durs.gov.si/en/) , která je dispozici pouze v slovinštině.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Pokud zahraniční obchodník uskutečňuje aktivity ve Slovinsku prostřednictvím své provozovny, potom žádá o registraci u daňového úřadu příslušného dle sídla provozovny.

Pokud zahraniční obchodník nemá ve Slovinsku provozovnu, žádá o registraci buď sám či prostřednictvím daňového zástupce a to u úřadu, do jehož působnosti spadá území, kde jsou aktivity uskutečňovány.

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Identifikační čísla pro účely DPH obsahuje předponu SI.