Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Slovensko

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Tax Office Bratislava I
Radlinského 37
P.O.Box 89
817 89 Bratislava 15
SLOVAKIA
Tel. +421 2 5737 8111 and +421 2 57378353
Fax: +421 2 5737 8900
E-mail: du.ba1@ba.drsr.sk

Tax Directorate of the SLOVAK REPUBLIC
Department of TAX LEGISLATION
Indirect Taxes Unit
Nová str. 13
975 04 Banská Bystrica
SLOVAKIA
Tel. +421 48 4393 111
Fax: +421 48 413 6015

Informace k DPH na Slovensku lze dohledat na webových stránkách Ministerstva financí: www.finance.gov.sk , a na webových stranách Slovenské daňové správy: www.drsr.sk

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Webová stránka Slovenské daňové správy je: www.drsr.sk

Tato stránka obsahuje základní informace o systému DPH včetně změn, které nastaly k 1. květnu 2004, brožury, letáky, dokumenty a právní úpravu.

Informace jsou dostupné ve slovenštině a angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Zákon o DPH lze nalézt na stránkách: www.zbierka.sk , a na webové straně slovenského Ministerstva financí: www.finance.gov.sk . Je k dispozici pouze ve slovenštině.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Zahraniční obchodníci by měli kontaktovat:

Finanční úřad Bratislava I
Radlinského 37
P.O.Box 89
817 89 Bratislava 15
SLOVAKIA
Tel. +421 2 5737 8111 and +421 2 57378353
Fax: +421 2 5737 8900
E-mail: du.ba1@ba.drsr.sk

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Zahraniční obchodník musí vyplnit žádost o registraci na Finančním úřadě Bratislava 1. Tento finanční úřad vydá potom osvědčení o registraci k DPH, v němž přidělí DIȨpro účely DPH. Datum uvedené na certifikátu je datem, ke kterému se zahraniční obchodník stává plátcem DPH.