Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Rumunsko

13. 3. 2013

 • Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

  Pro informace o systému DPH v Rumunsku se mohou obchodníci obrátit na Ministerstvo veřejných financí, Generální ředitelství legislativy nepřímých daní.

  Kontakt: 17 Apolodor ul., 5. čtvrť (district), Bukurešť, telefon/fax: 0040213120160.
 •  Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

  Internetová adresa národní daňové správy je: http://www.mfinante.ro/ .

  Na této adrese jsou k dispozici – obecné informace, daňové zákony, kontaktní údaje. Tyto informace jsou dostupné v rumunském a anglickém jazyce.

  Dále na těchto stránkách naleznete: formuláře, nezbytný software pro DPH, daňová přiznání pro všechny platné daně. Tyto informace jsou dostupné pouze v rumunském jazyce.
 • Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

  Legislativu a prováděcí předpisy vztahující se k DPH jsou k dispozici v oficiální sbírce zákonů Rumunska – dostupné pouze v rumunském jazyce.

  Internetová stránka Evropského úřadu Rumunska: http://www.ier.ro/  - v anglickém jazyce.
 • Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

  V Rumunsku se zahraniční obchodníci mohou zaregistrovat k DPH:
  • přímo (pro subjekty etablované v rámci EU), v místě úřadu odpovědného pro vedení evidence daňových nerezidentů;
  • prostřednictvím daňového zástupce, v místě úřadu odpovědného za vedení evidence a řízení daňových zástupců
  Kontaktní údaje pro výše uvedené úřady (odbor, adresa, telefon, fax, e-mail a další informace) naleznete na internetových stránkách rumunské daňové správy: http://www.mfinante.ro/  , a také rovněž na kompetentních místních úřadech.
 • Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

  Registrace k DPH pro daňové subjekty je realizována prostřednictvím podání přihlášky kompetentnímu úřadu v rámci daňové správy Rumunska. Během 15 dnů úřad vydá žádajícímu daňovému subjektu certifikát k registraci k DPH, které rovněž znamená přidělení konkrétního DIČ pro subjekt.