Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Řecko

1. 8. 2014

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodníci mohou získat informace o řeckém DPH na následující adrese:

Ministry of Economic Affairs and Finance
Directorate-General for Taxation
Directorate 14 – VAT
Sina 2-4
GR – 10672 Athens

tel: +30210 3647203-5
fax: +30210 364413
e-mail: elvies@otenet.gr

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

W
ebová stránka: www.gsis.gr

Webové stránky obsahují jen všeobecné informace a jen v řečtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Legislativa a provádějící předpisy jsou dostupné na Ministerstvu ekonomiky a financí (viz ot.č.1), jen v řečtině.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

V Řecku neexistuje žádný zvláštní úřad pro registraci zahraničních osob.

Ty se musí registrovat na příslušném daňovém úřadě v místě, kde má sídlo zvolený daňový zástupce (pro obchodníky z třetích zemí) nebo agent (pro obchodníky z členských států EU).

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?
Daňové identifikační číslo (společné pro DPH a přímé daně) je vydáno osobě, která podala oznámení o zahájení činnosti. Toto oznámení musí být předloženo před tím, než se uskuteční jakákoli obchodní operace.

Jestliže je zahraniční obchodník legálně založený v Řecku, je s ním jednáno jako s domácím daňovým subjektem.

Ostatní obchodníci před uskutečněním jakékoli činnosti, která je podrobena DPH v Řecku, musí:

stanovit daňového agenta, jestliže jde o subjekty založené ve státech EU
stanovit daňového zástupce, jestliže jde o subjekty založené ve třetích zemích mimo území EU
Zástupce nebo agent musí podat jménem zahraničního obchodníka oznámení o zahájení činnosti na místně příslušném daňovém úřadě, který posléze vydá DIČ pro účely DPH i přímých daní.