Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Portugalsko

1. 8. 2014

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodníci, kteří mají zájem získat informace o portugalském DPH, mohou kontaktovat:

Direccao-General Dos Impostos
Direccao De Sevicos Do Iva
Avenida Joao XXI, 76
1049-065 Lisbon

tel: (+351) 21 761 00 00 (ústředna)
(+351) 21 761 03 37 (přímo)
(+351) 21 761 03 38 (přímo)
fax: (+351) 21 793 65 08
e-mail: dsiva@dgci.min-financas.pt

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

Webová stránka obsahuje zákon o DPH (č. 394-B/84 z 31. prosince 1984), předpisy upravující intra-komunitární transakce ( zákon č. 290/92 z 28. prosince 1992), administrativní předpisy vykládající daňové právo (oběžníky a záznamy), formuláře a odpovědi na často kladené otázky.

Tyto informace jsou dostupné v portugalštině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Tyto informace jsou dostupné v portugalštině a mohou být nalezeny na webových stránkách označené v odpovědi otázky 2.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Oznámení o zahájení činnosti může být podáno u jakéhokoli místního daňového úřadu na speciálním formuláři č. 1698. Toto oznámení může být učiněno i ústně.

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Zahraniční obchodníci uskutečňující činnosti na území Portugalska bez ohledu, zda zde mají provozovnu či nikoli, žádají o registraci k DPH u následující instituce:

Registo Nacional De Pessoas Colectivas
Praca Silvestre Pinheiro Ferreira, 1 – C
1500 – 578 Lisbon
tel: (+351) 21 771 43 00

Právnické osoby musí k žádosti předložit výpis z obchodního rejstříku ve své zemi.

DIČ pro fyzické osoby jsou vydávány Hlavním ředitelstvím pro daně. Žádosti mohou být podány na místním daňovém úřadě.