Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nizozemí

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodník může získat informace o DPH na následující adrese:

Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Buitenland
Postbus 2865
NL – 6401 DJ Heerlen

tel.: 3145/5736666
fax.: 3145/5736684

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: www.belastingdienst.nl 

3. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Zahraniční obchodníci (osoby se sídlem , místem podnikání nebo provozovnou v jiném členském státě EU nebo ve státě mimo území EU) žádají o registraci na daňovém úřadu pro zahraniční subjekty na výše uvedené adrese v Heerlenu. Na tomto úřadě obdrží příslušný formulář žádosti o registraci, který je nezbytné vyplnit a podat na tomto úřadě. V urgentních případech lze vydat provizorní identifikační číslo s dočasnou platností.
Obchodníkům, kteří žádají o registraci pouze za účelem vrácení daně zaplacené v Nizozemí, je vydáno zvláštní číslo, které nelze užívat jako daňové identifikační číslo pro účely DPH.